Động đất ở California có tới hơn 200 hậu chấn

-Động đất ở California có tới hơn 200 hậu chấn
-Một bệnh nhân ở Chicago bị nhận dạng sai, bị rút ống, chết mà gia đình không biết
-Máy rút tiền của ngân hàng ở Texas bị kẻ trộm dùng xe nâng lấy mất

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Các tin khác