Tại sao Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung Quốc? (1/2)

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch Quốc Hội CSVN đã bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh, theo lời mời của của Lật Chiến Thư chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc. Lãnh đạo hai định chế “bù nhìn” này gặp nhau chắc hẳn chỉ trao đổi chuyện xã giao, vì nếu bàn quốc sự giữa đôi bên thì Nguyễn Phú Trọng không đi được vì bệnh tật, thì người đi thay phải là Nguyễn Xuân Phúc.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác