CCTT: Thế lực thù địch len lỏi sâu trong bộ máy Đảng CSVN

Hội luận cùng luật sư Nguyễn Văn Đài

Tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính Trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, diễn ra ngày 5 tháng 7 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban tuyên giáo Trung Ương, đã nêu lên 3 nhóm đối tượng thù địch.

Thứ nhất là nhóm những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước, về cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
Nhóm thứ 2 là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài, kết hợp với thành phần chống đối, bất mãn trong nước để lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam Phục quốc…
Và nhóm thế lực thù địch thứ 3, theo ông Thưởng, là nhóm những cán bộ, đảng viên, ngay cả những đảng viên cao cấp, trong bộ máy chính trị đảng csvn, bị cho là suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Phải nói đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam, gọi những cán bộ, đảng viên bị cho là “suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa” là “nhóm thế lực thù địch”. Và ông Thưởng còn nhấn mạnh rằng “nhóm thế lực thù địch” này không khó để nhận ra, nhưng rất khó đấu tranh, vì lực lượng này “len lõi trong bộ máy Đảng và phức tạp”.

Luật sư Nguyễn Văn Đài đánh giá như thế nào về việc quy chụp của ông Thưởng đối với những người lên tiếng chỉ trích đảng csvn?

Tại sao ông Thưởng lại công khai gọi những cán bộ, đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa, là một “thế lực thù địch chống phá Đảng” ngay trước Đại Hội Đảng 13?

—————–
Nếu video này đã mang đến cho bạn thông tin hay, cần thiết, các bạn đừng quên bấm “Like”, “Favorite” và “Share” với những người bạn. Youtube Việt Tân cung cấp thông tin đa dạng, trung thực cùng với bình luận, quan điểm giúp bạn nhìn rõ hơn những vấn đề trong đời sống, xã hội kinh tế, chính trị của Việt Nam.
Hãy cho mọi người biết bạn suy nghĩ gì về vấn đề này.

SUBSCRIBE (GHI DANH ) với kênh Youtube Việt Tân
https://www.facebook.com/viettan/
https://viettan.org/

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.

The mission of Viet Tan is to overcome dictatorship, build the foundation for a sustainable democracy, and demand justice and human rights for the Vietnamese people through a nonviolent struggle based on civic participation

Liên lạc | contact: media@viettan.org

Các tin khác