Việt Nam muốn có mạng xã hội riêng thay Facebook

Chuyện Việt nam 16/7/2019:
-Việt Nam muốn có mạng xã hội riêng thay Facebook
-Sách cẩm nang “Phản kháng phi bạo lực” phát miễn phí
-Người dân Sài Gòn than phiền thiếu không gian xanh

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Các tin khác