Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Orange

Phóng viên Người Việt đang có mặt tại Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Orange hôm Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, 2019.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác