Chỉ trích của TT Trump đối với 4 dân biểu có phải là kỳ thị? (1/2)

Sau khi Tổng Thống Donald Trump tweet ra chỉ trích bốn nữ dân biểu Dân Chủ là họ nên “về nước của họ” để giúp giải quyết các khó khăn, thay vì ở Mỹ chỉ trích, nhiều người cho rằng đây là hành động kỳ thị và gây tranh cãi trong xã hội Mỹ. Trong khi đó, cũng có những người cho rằng không phải vậy.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác