Thế nào là Hệ thống Dân Chủ ?

Hội luận với Tiến sĩ Trần Diệu Chân, Lê Hải, và Phú Sĩ.

Kính mời quý vị bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác