Phi trường Hong Kong hủy tất cả chuyến bay vì biểu tình

Sáng Thứ Hai, phi trường quốc tế Hong Kong phải hủy tất cả chuyến bay vì người biểu tình tràn sang ga đi, gây gián đoạn hoạt động ở đây.

Các tin khác