Chuyện bé Lê Hoàng Long bị chết trên xe của trường Gateway

Diễn đàn tự do với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác