Tại sao tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rút khỏi Bãi Tư Chính ?

Diễn đàn tự do với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác