Người bán dâm Nam Phi kêu gọi hợp pháp hóa nghề này

Người bán dâm ở Nam Phi thường bị khách hàng lạm dụng và cảnh sát quấy rối. Họ kêu gọi hợp pháp hóa nghề này để tăng mức an toàn và bình đẳng.

Các tin khác