Tại sao người biểu tình ở Hong Kong không chùn bước?

Người Hong Kong lo sợ sẽ mất những quyền tự do mà họ được hưởng theo hệ thống “một quốc gia, hai chế độ”. Họ cho rằng hỗn loạn là không tránh khỏi trên con đường theo đuổi dân chủ.

Các tin khác