Hát Cho Đồng Bào Tôi – Houston – 29/9/2019, 5 PM

Chương trình Hát Cho Đồng Bào Tôi sẽ được tổ chức vào ngày 29/9/2019 vào lúc 5PM tại nhà hàng Ocean palace, 11215 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072

Các tin khác