Vu Lan nhớ Mẹ (2/2)

Người ta thường nghĩ tới Mẹ vào những ngày lễ Vu Lan và Mother’s day. Đã có bao nhiêu vần thơ bài viết về Mẹ, nhưng thật sự chúng ta đã đối xử thương yêu và kính trọng Mẹ một cách xứng đáng chưa ? Mùa Vu Lan đã tới chúng ta nghĩ nhiều về Mẹ. Có điều gì chúng ta muốn nói hay hối hận về cách cư xử với Mẹ.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác