Đức phát hành công trái mức lời âm (1/2)

Chính Phủ Đức vừa phát hành loại công trái với mức lời âm.  Ai mua loại công trái này? Các định chế nào buộc phải mua? Tại sao chính phủ Đức lại làm vậy? Xưa nay nước Mỹ đã ban hành loại công trái này chưa?

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác