‘Tap water’ ở vùng Little Saigon uống được không?

Sở Thủy Cục Orange County (OCWD) bảo đảm nước từ vòi, tức ‘tap water’, ở khu vực mà họ cấp nước, trong đó có Little Saigon, có thể uống được an toàn.

Các tin khác