Lợi ích của việc làm trang trại trên nóc nhà

Làm trang trại trên nóc nhà vừa tạo ra thực phẩm, vừa giải quyết được nước mưa dư thừa, giảm bớt áp lực cho các hệ thống thoát nước.

Các tin khác