Phần 1: Tự Do Báo Chí và Truyền Thông

Diễn Đàn Tự Do với Phú Sĩ, Lê Hải và Thanh Liêm.

Chương trình được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Chủ Nhật lúc 6 giờ sáng Cali.
Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác