Biều tình tại DC phản đối Trung Cộng xâm chiếm Bãi Tư Chính và lên án CSVN hèn nhát

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác