Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến tại Boston – 31/8/2019

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến tại Boston với sự tham dự của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tị̣ch Đảng Việt Tân.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để hận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác