Phần 1: Ai tiếp tục che dấu về cái chết của cháu Lê Hoàng Long tại trường học Gateway?

Diễn đàn tự do với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Phần 2: https://youtu.be/P4Sy0ViKW3U

Chương trình được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Thứ Bảy lúc 6 giờ sáng Cali.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác