Phần 1: Những kỷ niệm của lứa tuổi đôi mươi

Các diễn giả: Lê Hải, Phú Sĩ, và Thanh Liêm
Xem Phần 2: https://youtu.be/YZh3jLl0Q6o

Chương trình Diễn Đàn Tự Doo được phát thanh vào mỗi Chủ Nhật tứ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media Network.
Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác