Phần 2: Người dân Hong Kong tiếp tục biểu tình – 8/31/2019

Diễn đàn tự do với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Phần 1: https://youtu.be/6NpXsGoyjzM

Chơng trình được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi và trên trang mạng vào mỗi Thứ Bảy lúc 6 giờ sáng Cali.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Các tin khác