Phần 2: Tinh thần "mặc kệ nó" của tuối trẻ ngày nay

Các diễn giả: Lê Hải, Phú Sĩ, và Thanh Liêm
Phần 1: https://youtu.be/4F2n_3GB4yc

Chương trình Diễn Đàn Tự Doo được phát thanh vào mỗi Chủ Nhật tứ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media Network.
Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác