Học sinh nghèo tại Việt Nam

Chương trình hội luận của giới trẻ với Cát Tường và Lê Sơn được phát thanh mỗi Thứ Ba, 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng Cali từ trên hệ thống phát thanh của Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media.

Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác