Thợ nail California có thêm lựa chọn sau khi luật AB5 ban hành

Quốc Hội California vừa ra đạo luật AB5 và sẽ được áp dụng kể từ 1 Tháng Giêng, 2020 tới đây. Theo đó, mọi người làm việc trong các cơ sở thương mại đều được coi là “nhân viên” (employees) chứ không còn là “tư nhân độc lập” (independent contractors), làm khoán nữa, nếu công ty kiểm soát cách họ làm việc, hoặc công việc họ làm là một phần thương vụ của công ty.

The post Thợ nail California có thêm lựa chọn sau khi luật AB5 ban hành appeared first on Nguoi Viet Online.

Các tin khác