Việt Nam có thể không trở thành mini China vì nhiều trở ngại

Tin Tổng Hợp 20/09/2019
-Việt Nam có thể không trở thành ‘mini China’ vì nhiều trở ngại
-TT Trump nói thăm chính thức Iran là ‘chuyện nhỏ’
-Nhân viên Facebook nhảy lầu tự tử ngay tại trụ sở công ty ở California
-Thị trưởng New York ngưng tranh cử tổng thống

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác