Bà Carrie Lam: ‘Không loại trừ việc nhờ Trung Quốc chống biểu tình’

Đặc khu trưởng Hồng Kông tuyên bố không loại trừ việc sẽ nhờ Trung Quốc chống biểu tình, mặc dù bà tự tin là có thể tự tìm ra giải pháp.

Các tin khác