Phần 2: Những đắn đo khi quyết định đi du học

Các diễn giả: Lê Hải, Phú Sĩ, và Thanh Liêm ̣̣(Oct 6, 2019)
Phần 1: https://youtu.be/qewgA1ZtzxU

Chương trình Diễn Đàn Tự Do được phát thanh vào mỗi Chủ Nhật tứ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media Network.
Kính mời quý vị sau khi xem thì bấm nút Like và Subscribe để nhận thông báo cho các chương trình tới.
Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal: http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác