Thống đốc Gavin Newsom ký dự luật đẩy lùi thời gian bắt đầu đi học

California trở thành tiểu bang đầu tiên yêu cầu đẩy lùi thời gian bắt đầu đi học so với trước

Dự luật Thượng viện 328 , được ký bởi Thống đốc Gavin Newsom vào Chủ nhật, yêu cầu hầu hết các trường Trung học đệ nhất cấp bắt đầu không sớm hơn 8:00 sáng và các trường trung học đệ nhị cấp lúc 8:30 sáng

Một nghiên cứu cho thấy đẩy lùi thời gian bắt đầu đi học phù hợp chặt chẽ hơn với chu kỳ đánh thức giấc ngủ của thanh thiếu niên, dẫn đến kết quả học tập và sức khỏe tốt hơn.

Hiệp hội giáo viên California đã phản đối mạnh mẽ dự luật, nói rằng thời gian bắt đầu đi học nên được quyết định tại địa phương.

Luật sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2022.

TH

The post Thống đốc Gavin Newsom ký dự luật đẩy lùi thời gian bắt đầu đi học appeared first on Nhật Báo Calitoday.

Các tin khác