Phần 2: Nhân vụ 39 người chết tại Anh, những lý do nào khiến người Việt bỏ nước ra đi ?

Các diễn giả: Lê Hải, Phú Sĩ, và Thanh Liêm ̣̣(Nov 3, 2019)
Xem phần 1: https://youtu.be/2yOFcnFebCs

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác