Cảnh sát Hong Kong bao vây 'pháo đài' đại học

Cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su khi họ bao vây người biểu tình ở bên trong trường Đại học Bách khoa hôm 18/11, giữa lúc Trung Quốc cảnh báo Anh và các cường quốc phương Tây ‘chớ can thiệp vào công việc nội bộ’ của Bắc Kinh.
Xem video trên website của VOA – https://www.voatiengviet.com/a/c%e1%ba%a3nh-s%c3%a1t-hong-kong-bao-v%c3%a2y-ph%c3%a1o-%c4%91%c3%a0i-%c4%91%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-/5170869.html

Các tin khác