Ơn nghĩa thời nay (2/2)

Chúng ta còn giữ quan niệm đền ơn đáp nghĩa thế nào cho đúng văn hóa Việt Nam, trong khi ngày nay chuyện đền ơn đáp nghĩa đã thay đổi theo thời gian và không gian. Làm sao để thích nghi với chuyện này trong xã hội hôm nay.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác