Trường River Oaks Academy tại Houston

River Oaks Academy

10600 Richmond Ave, Houston, Texas 77042
https://www.riveroaksacademy.com

Mọi chi tiết xin liên lạc : Võ Tuyết Hồng
Email: tuyethong7@gmail.com – Cell: 832 767 9160

Xin quý phụ huynh hãy gửi con em đến học tại River Oaks Academy vì những đặc điểm sau đây:

  • Thành lập hơn 32 năm
  • Được công nhận bởi Tiểu Bang Texas
  • Lớp học từ mẫu giáo cho đến lớp 12
  • Không đòi hỏi phải biết Anh ngữ để nhập trường
  • Học phí thấp so với các trường tư khác của nước Mỹ
  • Tỷ lệ giữa học sinh và thầy cô thấp để học sinh được chú trọng nhiều hơn
  • Nhận các trẻ em bị khuyến tật hay tự kỷ ( special programs)
  • Được chính phủ liên bang chấp thuận nhận học sinh ngoài nước Mỹ
  • Các học sinh nước ngoài đến học ROA để giỏi tiếng Anh và học các môn căn bản nhằm chuẩn bị vào Đại Học