TNT Sacto: Chương trình hằng ngày của Đài Tiếng Nước Tôi Sacramento (13/2/2020)

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác