Tang lễ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Việt Tân

Tang lễ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ sẽ được cử hành trang nghiêm trong 3 ngày 23, 24 và 25 tháng Hai, 2020 tại Chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn.

Thông báo của Viện Tăng Thống ngày 23 tháng Hai, 2020 cho biết, thể theo di huấn ngày 5 tháng Tư, 2019 của Đức Tăng Thống, sau khi Ngài mất, tang lễ đơn sơ, không để quá 3 ngày, sau khi hỏa thiêu thì đem tro cốt của Ngài rải xuống biển. Do vậy, tuân theo di huấn của Ngài, tang sự của Ngài sẽ thực hiện như sau:

– 14 giờ ngày 23 tháng Hai, 2020: Lễ nhập quan
– 8 giờ ngày 25 tháng Hai, 2020: Cung tiễn kim quan đi hỏa thiêu.

Kim quan cố Đại lão Hòa Thượng tôn trí tại Chùa Từ Hiếu, 59 Lô D Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn.

Sau đó tro cốt của Ngài sẽ được rải xuống biển.

***

Dưới đây là Thông Báo của Viện Tăng Thống:

Các tin khác