TNT Sacto: Chương trình hằng ngày của Đài Tiếng Nước Tôi Sacramento (23/3/2020)

-Tin tức
-Đời sống xã hội: Hành hương tôn giáo tại Malaysia làm coronavirus lan tràn
-Xã luận với Minh Thi

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác