Mỹ sẽ kiểm toán các công ty chứng khoán Trung Quốc | Đỗ Dzũng x Nguyễn Văn Khanh

Trong nhiều năm, Mỹ làm lơ không kiểm toán các công ty chứng khoán Trung Quốc. Bây giờ, do căng thẳng giữa hai bên, Mỹ sẽ bắt đầu để ý các công ty này.

#NgườiViệtDailyNews #TrungQuốc #chứngkhoán

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác