P1: Hội luận với BS Đặng Vũ Chấn về tình hình Việt Nam và tìm hiểu về Đảng Việt Tân

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác