P2: Hội luận với BS Đặng Vũ Chấn về tình hình Việt Nam và tìm hiểu về Đảng Việt Tân

Xem phần 1: https://youtu.be/EGQft8DgVUc

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác