LM Anthony Đặng Hữu Nam: "Cách mạng 4.0: Thằng mù lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường"

Phóng sự Việt Nam: Bài giảng của LM Anthony Đặng Hữu Nam: "Cách mạng 4.0: Thằng mù lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường"

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác