Biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc qua cái chết của George Floyd

Hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, tại góc đường Bristol và 17th St, Santa Ana, diễn ra cuộc biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc qua vụ ông George Floyd bị cảnh sát đè gối đến chết.

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác