Trump muốn hủy bỏ Obamacare trong lúc có đại dịch COVID-19

Mặc dù đang có đại dịch COVID-19, nhiều người thất nghiệp, cần bảo hiểm y tế, chính quyền Donald Trump vẫn muốn bỏ toàn bộ Obamacare, và đang yêu cầu Tối Cao Pháp Viện làm điều này.

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi
Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác