Nước Mỹ và Lễ Độc Lập năm 2020 không thể nào quên

Nước Mỹ đón mừng lễ độc lập lần thứ 244 trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành cùng với sự chia rẽ nặng nề về chính trị và chủng tộc khiến nhiều người bi quan hơn là lạc quan.

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác