Phản ứng của cộng đồng Houston sau khi Mỹ đóng cửa ổ gián điệp LSQ Trung cộng tại đây

04/08/2020: Thực hiện bởi Gina của TNT Media Houston ̣(tntmediahouston.com)

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác