TSTN: Trận chiến Tik Tok; Tập Cận Bình tìm cách trả đũa Trump;

4/08/2020: Thời Sự Trong Ngày được phát thanh trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media (radiotiengnuoctoi.com) vào mỗi ngày trong tuần từ 10 sáng đến 11 sáng với Nam Phong, Trọng Nghĩa và Hoàng Thế Dân.
=============

Quý vị nhớ LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới và có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/

Các tin khác