TT Trump lại 'lèng èng' vụ bỏ phiếu bằng thư | Đỗ Dzũng x Nguyễn Văn Khanh |

Trong lúc chỉ còn ba tháng nữa là tới ngày bầu cử, Tổng Thống Donald Trump vẫn "lèng èng" vụ bỏ phiếu bằng thư, nói rằng phương pháp này dễ bị gian lận.

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác