Các hình thức bầu cử | Bầu cử 101

– Một người muốn đi bầu phải làm những thủ tục gì
– Đi bầu qua thư như thế nào
– Tại sao bầu qua thư bị cho là dễ bị gian lận
– Đi bầu tại điểm bỏ phiếu như thế nào
– Bầu vắng mặt là gì?

#NgườiViệtOnline
Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác