Trump chỉ đóng thuế $750 năm 2016 và năm 2017 làm bà con ngớ ra

Nhật báo The New York Times công bố chi tiết 20 năm thuế của ông Trump, và nói ông chỉ đóng $750 trong năm 2016 và năm 2017, đồng thời, không đóng đồng nào trong 10 năm, làm nhiều người "gãi đầu gãi tai."

#NgườiViệtOnline

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác