Tang lễ quân nhân gốc Việt, cư dân Anaheim qua đời ở Kuwait

Nhiều người có mặt tại nhà thờ Saint Columban ở Garden Grove để dự tang lễ của một quân nhân gốc Việt, cư dân Anaheim thuộc Orange County, qua đời trong lúc tuần tiễu ở Kuwait.

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Các tin khác